Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
AĞ SAYFAMA HOŞ GELDİNİZ

Kırk yılı aşkın bir süredir Türk dilinin çeşitli dönemlerine alanlarına ve konularına yönelik çalışmalar yürütüyorum. 1956 yılında Adana’da dünyaya geldim. 1975 yılında lisans öğrenimime başladığım İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Haziran 1979 döneminde mezun oldum. Lisansüstü çalışmalarıma Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş danışmanlığında Kasım 1979 dönemi ...

Okumaya Devam Et!
Saltuk-nâme Derlemi

Nereden nereye derler ya, işte bu tam da bir teknoloji nereden nereye öyküsü... Doktora çalışmama başladığımda en gelişmiş yazı aracı daktilo idi. Tez konunuz yazma eserse ya her gün kütüphaneye gidip orada çalışabilirdiniz ya mikrofilmini çektirtip ancak birkaç kütüphanede bulunan özel cihazında okuyabilir ya da fotoğraf kartına bastırıp istediğiniz yerde çeviri yazısını yapabilirdiniz. Fotok ...

Okumaya Devam Et!
TÜRK ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Belgin Tezcan Aksu, Şükrü Halûk Akalın ve Recep Toparlı’nın birlikte hazırladığı Türk Atasözleri Sözlüğü Türk Dil Kurumu (TDK) yayımı olarak okurlarıyla buluştu. Şükrü Halûk Akalın tarafından kaleme alınan Sunuş bölümünde atasözlerinin yapısı ve özellikleri, atasözü araştırmaları ve atasözü bilimi (paremiology), atasözü sözlükçülüğü (paremiography) konularına değinildikten sonra Türk atasözleri ...

Okumaya Devam Et!
Derleme Sözlüğü Veri Tabanı

Türk Dil Kurumunun 1932 - 1960 yılları arasında yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzından derleyerek hazırladığı Derleme Sözlüğü'nün sorgulanabilir veri tabanı hâline getirilmesinin ilk aşaması Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir Tahiroğlu'nun Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın danışmanlığında doktora tezi olarak gerçekleştirilmişti. Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi Çalışmalarında Derleme Sözlüğü Veri Tabanı ...

Okumaya Devam Et!
Sözlüklerim Hakkında

Akademik hayatım boyunca hazırladığım ilk sözlük, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Dünden Bugüne Vakıflar adlı kitap için hazırladığım "Vakıf Terimleri Sözlüğü"dür (Adana: 1987). Bu sözlük, aslında merhum Ali Himmet Berki'nin Vakfa dair yazılan eserlerle Vakfiye ve benzeri vesikalarda geçen Istılah ve Tabirler (Ankara, 1966) adlı kitabında yer alan, günümüzde de geçerli teriml ...

Okumaya Devam Et!
Kitaplarım

İlk kitabım Saltuk-nâme'nin birinci cildinin 1987 yılında yayımlanmasından bugüne kadar yazdığım veya ortak kitap, sözlük olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte yazdığımız, hazırladığımız toplam kitap sayısı 26'dır. Bu sayıya çok ciltli olan kitaplarımın cilt sayıları, sonraki yıllarda yapılan yeni baskıları veya başka dillere çevirileri dâhil değildir. Saltukname1 |Saltukname2 |Saltukname3 ...

Okumaya Devam Et!
Akrabalık Adlarımız

Türkçemizde en uzak akrabamızı adlandıracak kadar ayrıntılı bir akrabalık adları zenginliği olduğunu biliyor musunuz? Başka dillerde amca ile dayıyı, hala ile teyzeyi ayırt edecek ayrı ayrı akrabalık adları yokken dilimizde bırakınız birinci, ikinci derece akrabalıkları, en uzak akrabalık ilişkilerimizi belirtecek kadar geniş bir söz varlığımız bulunuyor. Yalnızca kan bağı ile var olan akra ...

Okumaya Devam Et!
Atasözlerimiz

Konuşmalarınızda, yazılarınızda Türkçenin zengin söz varlığındaki atasözlerini kullanıyor musunuz? Konuya uygun, yerli yerinde kullanacağınız bir atasözünün düşüncenizin benimsenmesine katkıda bulunabileceğini, anlatımınıza açıklık kazandıracağını, konuşmanızı renklendireceğini biliyor musunuz? Söz gelimi, bir işi kolay bir yoldan yapmak varken zor yolları önerenlere Deveye “inişi mi seversin ...

Okumaya Devam Et!
Türkçenin Tarihi

Kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan; konuşma dili olarak en az 5500 yıllık, edebî dil olarak en az 1300 yıllık tarihi bulunan bir dildir Türkçe… Yazıyı bulan Sümerlerin diline kelimeler vermiş, Sümerce ile yaşıt bir dildir Türkçe… Kaya resimleriyle başlayan, damgalara dönüşen ve nihayet harflere evrilen millî alfabesiyle ilk örneklerini Türkçe, yaklaşık 1400 yıl önce vermiştir. Yazıtla ...

Okumaya Devam Et!
Ansiklopedi Maddelerim

(1994). “Ebülhayr Rumi”. TDV İslâm Ansiklopedisi. (X, s.360-362). İstanbul: Türkiye. Diyanet Vakfı. Ebülhayr Rumi ve eseri Saltukname konulu ansiklopedi maddesini okumak için tıklayınız:. (2002). “Cumhuriyet Döneminde Türkçe”, (Ed.) Güzel H. C., Çiçek K., Koca, S. Türkler. 18, (s.15-53). Ankara. (2002). “Turkish Language in the Republican Period”. (Ed.) Güzel, H. C., Oğuz C. C., Karatay O. T ...

Okumaya Devam Et!