Ansiklopedi Maddelerim

Ansiklopedi Maddelerim

# Ansiklopedi Maddelerim

  • (1994). “Ebülhayr Rumi”. TDV İslâm Ansiklopedisi. (X, s.360-362). İstanbul: Türkiye. Diyanet Vakfı. Ebülhayr Rumi ve eseri Saltukname konulu ansiklopedi maddesini okumak için tıklayınız:.
  • (2002). “Cumhuriyet Döneminde Türkçe”, (Ed.) Güzel H. C., Çiçek K., Koca, S. Türkler. 18, (s.15-53). Ankara.
  • (2002). “Turkish Language in the Republican Period”. (Ed.) Güzel, H. C., Oğuz C. C., Karatay O. The Turks. 5, (s.595-620). Ankara.
  • (2012). “Türk Dil Kurumu”. TDV İslâm Ansiklopedisi. (XLI, s.536-538). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Okumak için tıklayınız:.
  • (2021). “Sözlükbilim”. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi. (IV, s.151-153). Ankara: TÜBİTAK Yayınları. Sözlükbilim konulu ansiklopedi maddesini okumak için tıklayınız:.
  • (2023). “The Turkish Language Society”. Encyclopedia of Turkic Languages and Linguistics. Brill: Leiden. Okumak için tıklayınız:
  • (2023). “Turkish Sign Language” section 1: The Ottoman Period”. Encyclopedia of Turkic Languages and Linguistics. Brill: Leiden. Okumak için tıklayınız:

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!