Danışmanlıklarım

Danışmanlıklarım

# DANIŞMANLIKLARIM

Çukurova ve Hacettepe Üniversitelerindeki kırk üç yıllık akademik hayatım boyunca 21 yüksek lisans, 13 doktora tezine danışmanlık yaptım. Emekli olduğum sırada üzerimde bulunan altısı yüksek lisans, biri doktora olmak üzere yedi öğrencim ile Hacettepe Üniversitesindeki tez çalışmalarımız devam etmektedir.

Yüksek Lisans Danışmanlıklarım

 • 1- Gül, R. (1993). Kilis Merkez ve Köyleri Ağızları. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 2- Kardak, N. (1994). Süheyl ü Nevbahar’da Fiiller. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 3- Nar, K. (1995). Soru Ekiyle Kurulmuş Soru Cümlelerinin Anlambilimsel Yönden İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 4- Gülcan, M. (1996). Radloff'un Proben'indeki Şor Türkleri ile İlgili Metinler Üzerinde Dil Çalışması. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 5- Turgunbaev, C. (1996). Er Töştük Destanı’nda Bildirme Kipleri Çekimleri. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 6- Çokuğurluel, I. (1996). Türkçede Eksiltili Anlatım ve Eksiltili Cümle. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 7- Öter, M. (1996). Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin İnsanları’, ‘Esir Şehrin Mahpusu’ ve ‘Yol Ayrımı’ Adlı Eserlerinde Geniş Zaman Kipinin Yapı ve Anlambilim Bakımından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 8- Doğan, V. (1997). Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Şart Cümlelerinin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 9- Tan, A. (1998). Moldo Kılıç’ın Kazaldar’ı (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi -Metin ve Çeviri). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 10- Yılmaz, M. (1998). Saltuk-Nâme’nin II. Cildindeki Birleşik Cümleler Üzerine Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 11- Bada, G. (1999). Türkmen Matalları (Bilmeceleri) (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi İncelenmesi, Metin ve Çeviri). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 12- Kirli, N. (2001). N. N. Baboglu`nun “Legandanın İzi" Adlı Eserinin Cümle Bilgisi Yönünden İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 13- Tahiroğlu, B. T. (2003). Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Sıfatların Anlam Açısından Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 14- Sel, P. (2014). Karamanlıca "Sıhhetin Sırrı" Adlı Eser Üzerine Dil İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 15- Kumanlı, M. S. (2016). Lügat-i Türki, Arabi, Farisi Adlı Eser Üzerinde Sözlükçülük, Söz Varlığı ve Söz Yapımı Araştırması. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 16- Nazar, H. (2018). Türk ve Hint Dilleri Atasözlerinin Biçim ve Kavram Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 17- Tözluyurt, Z. (2020). Türk İşaret Dilinde Sözcük Yapımı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 18- Çolak, S. (2021). 21. Yüzyıl Türkçesinde Yeni Ögeler ve Yeni Sözcükler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 19- Kaya, F. (2022). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Üçüncü ve Dördüncü Cildinde Köken Açıklamaları ve Köken Yakıştırmaları. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 20- Topay, T. (2023). Kırım–Tatar Sahasına Ait Karışık Dilli Bir Tıp Risalesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 21- Musayev, H. (2023). Mikayıl Müşfig’in Eserlerinin Söz Varlığı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Doktora Danışmanlıklarım

 • 1- Gül, R. (1999). Gaziantep Barakları Ağzı. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 2- Turgunbayev, C. (2002). Kırgız Türkçesindeki Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırma). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 3- Tanç, M. (2002). Kazak Türkçesinde Zarf-Fiiller -Muhtar Evezov’un Tandamalı Engimeler Adlı Eseri Üzerinde Bir Çalışma- (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 4- Tan, A. (2005). Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 5- Tahiroğlu, B. T. (2010). Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi Çalışmalarında Derleme Sözlüğü Veri Tabanı Örneği. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 6- Kaya, P. (2016). Karamanlı Türkçesi Üzerine Dil Çalışması: ‘Yenovefa Hikâyesi’ (Çeviri Yazı-Dil İncelemesi-Dizin). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 7- Poçan, T. (2017). Türkçe Satıraltı Bir Sözlük: Kitābü’l-Müsellese. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 8- Kurt, V. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Özel Amaçlı Dil Öğretimi: İş Türkçesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 9- Kurt, E. (2019). Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 10- Bračkovič, Dz. (2020). Türk Kökenli Bosna Hersek Soyadları. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 11- Sel, P. (2020). Runik Harfli Metinlerde Eşdizimlilik. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 12- Hannoud, S. A. (2021). Türkçe Sözlük’te “Ar.” (Arapça) Olarak Etiketlenen Madde Başı Kelimelerdeki Anlam Değişmeleri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 13- Kumanlı, M. S. (2021). TDK Türkçe Sözlük’te “hlk.” Etiketli Sözcüklerin Tanımlanma Ölçütleri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!