Derleme Sözlüğü Veri Tabanı

Derleme Sözlüğü Veri Tabanı

# DERLEME SÖZLÜĞÜ VERİ TABANI

Türk Dil Kurumunun 1932 - 1960 yılları arasında yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzından derleyerek hazırladığı Derleme Sözlüğü'nün sorgulanabilir veri tabanı hâline getirilmesinin ilk aşaması Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir Tahiroğlu'nun Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın danışmanlığında doktora tezi olarak gerçekleştirilmişti.

Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi Çalışmalarında Derleme Sözlüğü Veri Tabanı Örneği (2010) başlıklı doktora tezini daha sonra Dr. Tahiroğlu, Derleme Sözlüğü'nde söz birimleştirme (lemmatisation) çalışmasıyla geliştirmiş, yazılıma yeni sorgulama alanları ekleyerek araştırmacıların yararlanmasına sunulacak duruma getirmiştir.

Yazılım aracılığıyla çeşitli sorgulamalar yapmak, böylece Derleme Sözlüğü söz varlığı ile ilgili araştırma yapmak mümkündür. Araştırmacılara sorgulama yapabilecekleri yeni alanlar eklenmiştir.

Yazılımı kullanacak araştırmacıların yapacağı yayınlarda verileri elde ederken kullandıkları bu yazılıma aşağıdaki şekilde atıfta bulunmaları, yeni çalışmaları gerçekleştirmemizde teşvik edici olacaktır:

Tahiroğlu, T. B. (2023). Derleme Sözlüğü Veri Tabanı Yazılımı. (https://derleme.shakalin.net adresinden .../.../202.. tarihinde erişildi).

Derleme Sözlüğü Veri Tabanı Sorgulama Yazılımı'nın araştırmacılarımıza yardımcı olması en büyük dileğimizdir. Yazılımla ilgili görüş ve önerilerinizi shakalin@shakalin.net adresine yazabilirsiniz.

Derleme Sözlüğü Veri Tabanı yazılımında sorgulama yapabilmek için tıklayınız:

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!