Kitap Bölümlerim

# KİTAP BÖLÜMLERİM

 • (1987). “Vakıf Terimleri Sözlüğü”. Dünden Bugüne Vakıflar. (s.69-82). Adana: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü.
 • (1992). “Adana Ağızları”. 1991 Adana İl Yıllığı. (s.93-97). Adana: Adana Valiliği.
 • (1996). “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâmesi”. Zeynep Korkmaz Armağanı. (s.63-87). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • (1999). “Adana’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı”, Adana Kitabı. (s.78-103). Adana: Güçbirliği Vakfı.
 • (1999). “Следите на Саръ Салтук в Румелия и Светата Обител на Свети Наум / Саръ Салтук в Охрид”. Ислаьм и Култура Изследвания. (26-51). София.
 • (2000). “Adana Ağızlarının Söz Varlığı”. (Haz.) Artun E., Koz, M. S. Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne Adana Köprü Başı. (s.431-437). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • (2004). “Eski Anadolu Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Üzerine”. Zeynep Korkmaz Armağanı. (s.51-60). Ankara: Türk Dil Kurumu. Okumak için tıklayınız:
 • (2012). “Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi”. (Ed.) Macit M., Cavkaytar S. Türk Dili-I.* (s.186-207). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • (2012). “Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar”. (Ed.) Macit M., Cavkaytar S. Türk Dili-I. (s.208-233). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • (2013). “Kompozisyon Bilgileri”. (Ed.) Macit M., Cavkaytar S. Türk Dili-II. (s.2-25). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • (2014). “Türkçe Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı”. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları. (s.1-22). Adana: Karahan Kitabevi. (Tahiroğlu B. T. ve Özkan B. ile birlikte)
 • (2014). “Dünyada İşaret Dili”. Türk İşaret Dili. (s.2-31). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • (2014). “Türk İşaret Dili Tarihi”. Türk İşaret Dili. (s.32-59). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • (2016). “Balkanlarda İslamın ve Türklüğün Yayılmasında Bir Öncü: Sarı Saltuk”. (Ed.) Kafkasyalı M. S. Balkanlarda İslam. (s.51-71). Ankara: TİKA. Kitap bölümünü okumak için tıklayınız:
 • (2018). “Türk Dili Yılı Dolayısıyla Türkçenin Geleceğine Bakışlar”. (Haz.) Çakıcı B., Zülfikar H., Gözaydın N. Türk Dili Yılı Armağan Kitabı. (s.69-82). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • (2015). “Заметки по Тюркскому жестовому языку раннего периода”. Alkïš Bitig Scripta in honorem D. M. Nasilov Сборник статей к 80-летию Д. М. Насилова. (c.161-168). Москва: Издательство МБА. Kitap bölümünü okumak için tıklayınız:
 • (2019). “Geçmişten Geleceğe Türk Dünyasında Türk Dili”. (Ed.) Çalık B. A. Nevzat Kösoğlu Armağanı. (s.390-408). İstanbul: Ötüken.
 • (2019). “Образовние слов вТурецком яазыке путем оновления”. Sözüm munda qalїr barїr bu özüm… Scripta in memoriam D. M. Nasilov Коллективная Монография. (c.50-56). Москва: Издательство МБА. Kitap bölümünü okumak için tıklayınız:
 • (2019). “Памяти драгоценного Дмитрия Михайловича Насилова”. Sözüm munda qalїr barїr bu özüm… Scripta in memoriam D. M. Nasilov Коллективная Монография. (c.341-342). Москва: Издательство МБА.
 • (2020). “Новшества в Турецкой лексикографии и электронные версии Турецкого cловаря подготовленные Турецким Лингвистическим Обществом”. (Ed.) Репенкова M. M., Оганова Е. A. Вопросы тюркской филологии. (s.35-49). Москва: МБА. Kitap bölümünü okumak için tıklayınız:
 • (2020). “Türk Köken Bilimi Sözlüklerinde Azerbaycan Türkçesinin Verimleri”. (Ed.) Ercilasun A. B. Mitolojinin Elçisi Kamal Abdulla Armağanı. (s.73-79). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.
 • (2021). "Elektronik Sözlük Bilimi ve Türk Dil Kurumunun e-Sözlükleri". Hamza Zülfikar Armağanı. Ed. H. Y. Malkoç. Ankara: Türk Dil Kurumu. Okumak için tıklayınız:
 • (2021). “On the Etymology and Word Formation of Arıbeyi ‘Queen Bee’: How did the Female Bee Become Bey ‘Male Ruler’ in Turkish?”. (Ed.) Zimonyi I. Altaic and Chagatay Lectures, Studies in Honour of Éva Kincses-Nagy. (p.15-20). Szeged: University of Szeged. Okumak için tıklayınız:

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!