Kitaplarım

Kitaplarım

# Kitaplarım

İlk kitabım Saltuk-nâme'nin birinci cildinin 1987 yılında yayımlanmasından bugüne kadar yazdığım veya ortak kitap, sözlük olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte yazdığımız, hazırladığımız toplam kitap sayısı 26'dır.
Bu sayıya çok ciltli olan kitaplarımın cilt sayıları, sonraki yıllarda yapılan yeni baskıları veya başka dillere çevirileri dâhil değildir.

Saltukname1 |Saltukname2 |Saltukname3

  1. (1987-1990). Ebü’l-Hayr-ı Rumî, Saltuk-nâme I-II-III. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Anadolu ve Balkanların Türk yurdu olarak edinilmesinin ilk öncülerinden olan Sarı Saltuk'un menkıbelerini konu edinen ve Ebü'l-Hayr-ı Rûmî tarafından Fatih Sultan Mehmed Han döneminde Cem Sultan'ın isteği yazılan üç ciltlik eserin eleştirel yayımıdır.Birinci cildi doktora tezimin metin bölümünü oluşturan kitabın ikinci ve üçüncü cildini Bakanlığın isteği üzerine daha sonra yayıma hazırladım. Birinci cilt 1987, ikinci cilt 1988, üçüncü cilt 1990 yılında yayımlanmıştır.
Azerbaycan Saltukname1 |Azerbaycan Saltukname2 |Azerbaycan Saltukname3
Hazırladığım eser, Azerbaycan'da da ilgi görmüş ve Sǝdaqǝt Qasımlı, Barat Osmanlı, Emilya Xǝlilova'nın Azerbaycan Türkçesine aktardığı metin, üç cilt olarak Əli Nǝşriyyat Evi tarafından 2007 yılında Bakü’de yayımlanmıştır.

Şor Sözlüğü

  1. (1995). Şor Sözlüğü. Adana: Türkoloji Araştırmaları. (Tannagaşeva-Kurpeşko N. N. ile birlikte).
   Sözlüğün tam metnini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız:.

Anayurttan Atayurda

  1. (1995). Anayurttan Atayurda. Adana: Türkoloji Araştırmaları.
   1992 yılının yaz aylarında Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu'nun Kemerovo bölgesine yaptığımız araştırma gezisini konu edinen kitap 1995 yılında yayımlanmıştır.

Teleüt Ağzı Sözlüğü

  1. (2000). Teleüt Ağzı Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Turgunbayev C. ile birlikte Ryumina-Sırkaşeva L. T. ve Kuçigaşeva N. A.’dan çeviri).

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

  1. (2004). Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Çalışma Grubu başkanı olarak Cebeci Z., Bada, E., Tan A., Mıtış B., Acar L. ile birlikte).

İlköğretim İmla Kılavuzu

  1. (2004). İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Komisyon Başkanı olarak Toparlı R., Korkmaz Z., Gözaydın N., Zülfikar H., Argunşah M., Demir N., Yıldız B., Ayık E. ile birlikte).

Yazım Kılavuzu

  1. (2005). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Çalışma Grubu Başkanı olarak, Toparlı R., Korkmaz Z., Gözaydın, N., Zülfikar H., Yücel B., Yıldız, B., Ayık, A., Tekeli, S., Aksu, B. T., Yılmaz, E. B ile birlikte ile birlikte hazırlanmasına katkıda bulunduğum yirmi dördüncü baskı. Toparlı, R. ile birlikte kılavuzun denetleme işini de gerçekleştirmiştim). Kılavuzun 2008 yılında 50.000, 2009 yılında 100.000 adet olmak üzere tıpkıbasımları yapılmıştır.

İlköğretim Yazim Kılavuzu

  1. (2005). İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Komisyon Başkanı olarak Toparlı R., Korkmaz Z., Gözaydın N., Zülfikar H., Yücel, B., Yıldız B., Ayık E. Tekeli S., Aksu B. T., Gültekin B., Yılmaz B. E. ile birlikte hazırladığı İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu’nun ikinci baskısı).
  1. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Çalışma Grubu Başkanı olarak Toparlı R., Gözaydın N., Zülfikar H., Argunşah M., Demir N., Aksu B. T., Gültekin B. ile birlikte hazırlanmasına katkıda bulunduğu onuncu baskı).

İlköğretim Türkçe Sözlük

  1. (2005). İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Çalışma Grubu Başkanı olarak, Toparlı R., Argunşah M., Aydın E., Tan A., Güner G., Aydın S. ile birlikte).

DLT

  1. (2008). Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Kitapta Kâşgarlı Mahmud'un hayatı, eseri hakkında ayrıntılı bilgiler resim, fotoğraf, haritadan oluşan görsellerle sunulmaktadır. Dîvânu Lugâti't-Türk'ün en ilgi çekici bölümleri günümüz Türkçesine çevirisiyle verilmiştir. Eserde yer alan dünya haritasının günümüzün gelişmiş resim işleme yazılımlarıyla işlenmiş özgün biçimi ve aynı özgün harita üzerinede yazıların günümüz Türkçesine çevirisi kitabın önemli özelliklerindendir.

DLT |DLT

Kitabım Çinceye Liu Zhao tarafından çevrilmiş, Uygur Türkçesine Erkin Ariz tarafından aktarılmış ve Çin Halk Cumhuriyeti devlet yayınevi Minzu Çubanşe (Milletler Neşriyatı) tarafından Çince ve Uygur Türkçesiyle 2009 yılında iki ayrı kitap olarak yayımlanmıştır. Uygurcaya aktarılan eserin kısa sürede bitmesi üzerine yayınevi 2014 yılında da ikinci baskısını yapmıştır.

DLT
Il Y A Un Millénaire Kâşgarlı Mahmud et Son Dîvânu Lugati't-Türk

DLT
Тысячу Лет Назад Тысячу Лет Спустя Махмуд Кашгари И Диван Лугат Ат-Тюрк

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk kitabımı İngilizceye Prof. Dr. S. Nalan Büyükantarcıoğlu (2010), Fransızcaya Doç. Dr. Zeynep Oral Alp (2011), Rusçaya Doç. Dr. Caşteğin Turgunbayer (2010) çevirmiştir. Bu çeviriler ise Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmıştır).

Resimli Okul Sözlüğü

  1. (2008). Resimli Okul Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Toparlı R. ve Aksu B. T. ile birlikte. Resimleyen E. Çelik).
   Sözlüğün 2011 yılında tıpkıbasımı yapılmıştır.

Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu

  1. (2008). Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Toparlı R., Aksu B. T., Terzi Â., Gültekin B. ile birlikte).
  1. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. (Çalışma Grubu Başkanı olarak, Toparlı R., Argunşah M., Demir N., Gözaydın N., Özyetgin A. M., Zülfikar H., Aksu B. T., Durkun A., Gültekin B., Okkalı B., Terzi Â., Mete Ş., Kaya Ö., Tekeli S. ile birlikte hazırlanmasına katkıda bulunduğu on birinci baskı).

Seyahatname

  1. (2011). Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Evliya Çelebi; yedi iklim, on sekiz padişahlık gezen, yetmiş yılı aşkın ömrünün elli bir yılını seyahatlerde, bir diyardan bir başka diyara uzanan yollarda, farklı şehirlerde, değişik ülkelerde geçiren bir gezgindir. Seyahat ettiği coğrafyanın yüz ölçümü yaklaşık yirmi beş milyon km²’dir. Evliya Çelebi’yi bugüne ulaştıran Seyahatname’sidir. Seyahat ettiği ülkelerle, diyarlarla ilgili gözlemlerini, yolcululuğu sırasında başından geçen olayları, kendisine anlatılanları akıcı diliyle ve ilgi çekici üslubuyla yazıya dökmüştür. Doğumunun dört yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan bu kitapta dünyaca ünlü gezginimiz Evliya Çelebi ve eseri Seyahatname tanıtılmaktadır. Birinci baskısı 2011 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan kitabımın üçüncü baskısı 2019 yılında yapılmıştır. Seyahatname'den örneklerin de sunulduğu kitabın ekinde Evliya Çelebi'nin yolculuk yaptığı ülkelerin, şehirlerin, beldelerin, diyarların haritası da bulunmaktadır. Sonraki yıllarda eserin yeni baskıları da yapılmıştır.

İktisat Terimleri Sözlüğü

  1. (2011). İktisat Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
   (Çalışma Grubu Üyesi olarak Yılmaz Ş., Konukman A., Narin M., Akdemir, S., Öztürk F., Ardor H., Çiftçi C. ile birlikte).

Yazım Kılavuzu

  1. (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.
   (Çalışma Grubu Başkanı olarak Toparlı R., Argunşah M., Demir N., Gözaydın N., Özyetgin A. M., Zülfikar H., Arslan N., Yavuzarslan P., Kaya Ö., Mete Ş., Tekeli S., Aksu B. T., Gültekin B., Okkalı B., Terzi Â. ile birlikte hazırlanmasına katkıda bulunduğu yirmi yedinci baskı. Kılavuzun denetlenmesi görevini Toparlı R. ile birlikte yapmıştım.) Kılavuzun 2018 ve 2021 (300.000 adet) yıllarında tıpkıbasımları yapılmıştır.

Türk İşaret Dili

  1. (2014). Türk İşaret Dili. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
   (Oral A. Z. ve Cavkaytar S. ile birlikte).

Yayıncılık ve Medya Sözlüğü

  1. (2015). Yayıncılık ve Medya Sözlüğü. Ankara: TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı.
   (Redaksiyon Kurulu Başkanı olarak, Evci M., Ünlü D. ve Ferhat S. ile birlikte).

Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  1. (2015). Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
   (Çalışma Grubu Başkanı olarak Toparlı R., Gülsevin G., Öner M., Boz E., Şirin H., Öztekten Ö., Ay Ö., Kaya M. Y. ile birlikte)

Türk Sözlükçülüğü

  1. (2017). Geçmişten Günümüze Türk Sözlükçülüğü. Ankara: Elginkan Vakfı.

  Türk sözlükçülüğünün kısa bir tarihi olan bu kitap, Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı kapsamında düzenlediğim Geçmişten Bugüne Türk Sözlükçülüğünden Bir Kesit -Türkiye Türkçesi Sözlükleri- adlı sergiye kılavuz olarak hazırlanmıştır. Türk sözlükçülük tarihini beş dönem hâlinde incelediğim eserde her dönemin belli başlı sözlükleri özellikleriyle ele alınmıştır.
  Kitabın içindekiler bölümüne ulaşmak için tıklayınız:.

Ekonometri Terimleri Sözlüğü

  1. (2019). Ekonometri Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
   (Çalışma Grubu Üyesi olarak Saraçoğlu B., Ertaş S., Akgül Ş. I., Balcılar M., Bozdağ N., Çabuk H. A., Erlat H., Elmas F., Gökçe A., Ağaslan E., Ediz A. ile birlikte).

Yüzler ve İzler

  1. (2019). Yüzler ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız. İstanbul: Elginkan Vakfı.

Elginkan Vakfı 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı toplantısı kapsamında düzenlediğim Yüzler ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız adlı sergiye kılavuz olmak üzere hazırladığım bu kitapta bir zamanlar hayatımızda önemli ve özel bir yeri olan kartpostallarda edebiyatçılarımızın izleri araştırılıyor. Tebrik geleneğimiz, kartpostalın tarihçesi, ülkemizde kartpostalcılığın gelişmesi, fotoğraf ile kartpostalın buluşması, kartpostal yasakları, kartpostal serileri, kartpostallardaki edebiyatçılarımız ve benzeri konuların yanı sıra posta pulumuzun geçmişi, posta pullarında edebiyatçılarımızın yer alışı gibi bölümlerden oluşan kitap, konuyla ilgili zengin görsel malzemeyi de barındırıyor.
Kitabımın içindeki bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü

  1. (2020). Hasan Eren, Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Merhum Prof. Dr. Hasan Eren’in Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü adlı eserinin notlarından ve müsveddelerinden yararlanarak hazırlamış olduğum yeni yayımı.
Eser hakkında bilgi almak için tıklayınız:

Geçmişten Günümüze Türk İşaret Dili

  1. (2022). Geçmişten Günümüze Türk İşaret Dili. Ankara: Elginkan Vakfı.
   Elginkan Vakfı 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı'nın alt başlıklarından biri olan Türk İşaret Dilinin tarihini ortaya çıkarmak amacıyla yirmi yıldır toplamış olduğu belgeleri, minyatürleri, resimleri, fotoğrafları, broşürleri, kitapları Kurultay kapsamında açtığım sergide ziyaretçilerin dikkatine sunmuştum. Sergi ziyaretçilerine kılavuz olarak hazırladığım kitapta Türk İşaret Dilinin kronolojik tarihi sergilenen görsel malzemenin tamamının açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur.
   Eser hakkında bilgi almak için tıklayınız:

Türk Atasözleri Sözlüğü

  1. (2023). Türk Atasözleri Sözlüğü. (Belgin Tezcan Aksu, Recep Toparlı ile birlikte). Ankara: Türk Dil Kurumu.
   Eser hakkında bilgi almak için tıklayınız:

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!