Makalelerim

Makalelerim

# MAKALELERİM

Sanal ortamda bulunan makalelerim koyu yazılmıştır. Bağlantıyı tıklayarak yazımı okuyabilirsiniz.

 • (1988). “Ramazanoğlu Kütüphanesi’ndeki Yazma Eserler”. Türk Kültürü, (299), (s.58-61).
 • (1989). “Saltuk-nâme’nin Dördüncü Yazma Nüshası Üzerine”. Millî Kültür, (67), (s.42-45).
 • (1989). “Saltuk-nâme’nin Yeni Bulunan Nüshaları ve Bazı Düşünceler”. Türk Kültürü Araştırmaları, XXIV, (2), (s.229-231).
 • (1990). “Tarsus Tarihine Ait Bir Risale”. İçel Kültürü, (11), (s.3-11).
 • (1991). “Hamza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları”. Türk Dili, 1991/II, (477), (s.224-227). (Tanıtma).
 • (1992). “Şor Türkleri ve Şor Türkçesi”. Türk Dünyası Araştırmaları, (80), (s.121-138).
 • (1992). “Adana Ağızları”, İçel Kültürü, (s.1-3).
 • (1992). “Kırgızlar (Kırgızdar, Sancıra, Tarih, Muras, Salt)”. Türk Kültürü, (351), (s.445-447). (Tanıtma).
 • (1993). “Güneybatı Sibirya’da Yaşayan Türk Boyları”. Türk Kültürü, XXXI, (357), (s.11-18).
 • (1993). “Şor ve Teleüt Türkçelerinin Bugünü ve Yarını”. Acun Türkçenin Gücü, (1), (s.16-18).
 • (1993). “Şor Türkçesi ile İlgili Yeni Yayınlar ve Çalışmalar”. Türk Dili, 1993/II, (500), (s.193-196).
 • (1995). “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si”. TDAY-Belleten, 1992, (s.37-59)
 • (1995). “Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler”. Türk Dili, 1995/1, (518), (s.156-163).
 • (1995). “Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Araştırmalar”. Türk Lehçeleri, (1), (s.23-28).
 • (1995). “Romanya Türkleri ve Sarı Saltuk”. Yesevi, (24), (s.32-35).
 • (1995). “Sarı Saltuk ve Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si”. Renkler Kriterion. (s.156-176).
 • (1995). “Gagavuz Türklerinin Yeni Bir Gazetesi: Gagavuz Sesi”. Türk Kültürü, (385), (s.300-303).
 • (1996). “Saltuk-nâmedeki Ata Sözleri”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, IV, (4), (s.55-69).
 • (1997). “Bilişim 97’nin Ardından”. Türk Dili, 1997/II, (551), (s.477-480).
 • (1998). “Yeni Yol’un Ellinci Yılı ve Milletler Arası Rumeli Türk Kültürü Bilgi Şöleni”. Türk Dili, 1998/I, (558), (s.594-600).
 • (1999). “Teleüt Şairi Nikolay V. Kalişev ve Şiirleri”. Türk Dünyası, 1999/II, (8), (s.426-437). Okumak için tıklayınız:
 • (1999). “Şor Türkçesinin Söz Varlığı ve Şor Sözlüğü”. Kebikeç, (7-8), (s.135-139).
 • (2001). “Adana’nın Şalgamı Nasıl Shalgam Oldu?”. Türk Dili, 2001/I, (590), (s.145-147).
 • (2001). “Bilişim Çağı ve Türkçe”. Türk Yurdu, (s.162-163), (s.2629-2634).
 • (2001). “Ağ Kümesi Adreslerinde Türkçe Karakterler Kullanılabilecek”. Türk Dili, 2001/I, (591), (s.368-369).
 • (2001). “Üçüncü Binyılda Türkçe”. Gelecek Bir Tasarımdır 2023, (3), (s.18-21).
 • (2001). “Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili”. Türk Edebiyatı, (335), (s.23-28).
 • (2001). “Elli Yıl...”. Türk Dili, 2001/I, (598), (s.315-316).
 • (2001). “Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) ve Etkinlikleri”. Türk Dili, 2001/II, (599), (s. 598-606).
 • (2001). “Gaspıralı İsmail Bey’in Dilde Birlik Ülküsünden Ortak İletişim Türkçesine”. Türk Dünyası, 2001/I, (12-1), (s.543-555).
 • (2002). “Bitmeyen Tartışma Q, X, W...”. Türk Dili, 2002/I, (601), (s.6-13).
 • (2002). “Makedonya da Eğitim Dili Olarak Türkçe”. Türk Dünyası, 2002/I, (13), (s.7-14).
 • (2002). “Türkçeden Başka Bir Dille Eğitim?”, Türk Dili, 2002/I, (603), (s.196-199).
 • (2002). “Internet mi, İnternet mi?”. Türk Dili, 2002/I, (604), (s.321-323).
 • (2002). “Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni Açış Konuşması”. Türk Dili, 2002/I, (606), (s.481-483).
 • (2002). “Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu”. Türk Dili, 2002/II, (607), (s.1-58).
 • (2002). “Bilgisayar Terimleri ve Türkçe”. Türkbilig. 2002/3, (s.211-215).
 • (2002). “70. Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Dil Kurumu”. Türk Dili, 2002/II, (608), (s.351-357).
 • (2002). “Bilişim Türkçesi”. Türk Dili, 2002/II, (609), (s.472-481).
 • (2002). “Dil Bayramının 70. Yıl Dönümünde Türkçe ve Türk Dil Kurumu”. Türk Dili, 2002/II, (616), (s.898-902).
 • (2003). “Türk Dil Kurumunun 2002 Yılı Çalışmaları”. Türk Dili, LXXXV, (613), (s.3-25).
 • (2003). “Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Dili, Edebiyatı ve Kültürü ile Kıbrıs”. Türk Dili, LXXXV, (614), (s.135-136).
 • (2003). “Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler”. Türk Dili, 2003/I, (616), (s.353-356).
 • (2003) “Kiosk”. Türk Dili, LXXXV, (618), (s.613-615).
 • (2003). “Türkçenin Teknik Terim Zenginliği”. Türk Dili, LXXXVI, (624), (s.767-778).
 • (2004). “Türk Dil Kurumunun 2003 Yılı Çalışmaları”. Türk Dili, LXXXVII, (626), (s.99-113).
 • (2004). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşamakta Olan Türklerin Türkçe Öğrenimi Sorunları”. Türk Dili, LXXXVIII, (633), (s.195-199).
 • (2004). “Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine”. TDAY-Belleten, 1998/I, (41), (s.1-28).
 • (2004). “Türkçenin Bayraklaşan şairi Arif Nihat Asya”. Türk Edebiyatı, 2004/9, (8-11).
 • (2005). “Türk Dil Kurumunun 2004 Yılındaki Çalışmaları I: Bilişim Uygulamaları ve Türk Dil Kurumu”, Türk Dili, LXXXIX, (637), (s.3-14).
 • (2006). “Türk Dil Kurumunun 2005 Yılı Çalışmaları”, Türk Dili. XCI, (649), (s.3-23).
 • (2007). “75. Yılına Girerken Türk Dil Kurumunun 2006 Yılı Çalışmaları”. Türk Dili, XCIII, (661), (s.3-26).
 • (2007). “Innovation, İnovasyon: Yenileşim”. Türk Dili, XCIII, (666), (s.483-486).
 • (2008). “Yetmiş Beşinci Yılında Türk Dil Kurumu: 2007 Yılı Çalışmaları”. Türk Dili, XCV, (673), (s.3-32).
 • (2008). “Geometri'nin Yeni Yayımı Dolayısıyla”, Türk Dili, XCV, (675), (s.195-202). Makalemi okumak için tıklayınız.
 • (2008). “Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Sanal Ortamda”, Türk Dili, XCV, (676), (s.303-315).
 • (2008). “Kâşgarlı Mahmud Bin Yaşında”. Türk Dili, XCVI, (683), (s.477-482).
 • (2009). “Türk Dili: Dünya Dili”. Türk Dili, XCVII, (687), (s.195-204).
 • (2009). “Kafkaslarda Türk Dilinin ve Kültürünün Etkileri”. Türk Dili, XCVII, (688), (s.291-297).
 • (2009). “Milliyet Gazetesinin Dil Anketi”. Türk Dili, XCVII, (693), (s.381-408).
 • (2009). “Kuruluşundan Yetmiş Yedinci Yılına Türk Dil Kurumu”, Türk Dili, XCVIII, (691), (s.3-13).
 • (2010). “Yeni Bir Yıla Başlarken: Türk Dil Kurumunun 2009 Yılı Çalışmaları”, Türk Dili, (697), (s.3-22).
 • (2010). “Sözcük Bilimi ve Sözlükçülük”. Türk Dili, XCVIII, 698, (s.172-132). Okumak için tıklayınız:
 • (2010). “Sözlüğün Tarihi”. Türk Dili, XCVIII, (699), (s.268-279). Okumak için tıklayınız:
 • (2010). “Bir Tarih: Birinci Sayısından Yedi Yüzüncü Sayısına Türk Dili”. Türk Dili, XCVIII, (700), (s.296-322). Türk Dil Kurumunun süreli yayını Türk Dili'nin birinci sayısından yedi yüzüncü sayısına olan tarihini okumak için tıklayınız.
 • (2010). "Atatürk'ün El Yazısıyla Dil Çalışmaları". Türk Dili, XCIX, (707), (s.387-399). Türk Dil Kurumu belgeliğinde bulunan Atatürk'ün el yazısıya yaptığı dil çalışmalarını konu edinen yazımı okumak için tıklayınız.
 • (2011), “Türk Dil Kurumunun 2010 Yılı Çalışmaları”, Türk Dili, C, (709), (s.3-31).
 • (2011). “Yeni Lisan Hareketinin Yüzüncü Yılında Türkçe”. Türk Dili, CI, (715), (s.3-10). Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız
 • (2011). “Altmışıncı Yılımız”. Türk Dili, CI, (718), (s.291-296).
 • (2013). “Türk İşaret Dili”. Yeni Türkiye. IX, (55), (s.1496-1502).
 • (2013). “Семантический перенос значения при усечении компонентов (çaylak > acemi çaylak > çaylak)”. Российская Тюркология. 8, (1), (c.37-41).Okumak için tıklayınız
 • (2014). “Türkçede Eksiltili Yapıdan Sözlükselleşme”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. XXXI, (2), (s.13-29).
 • (2015). “Lexicon on the Air”. Radyovizyon. VII, (3), (s.14-15).
 • (2015). “Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili ve Tofik Hacıyev”. Türkologiya. 2015, (3), (s.129-133).
 • (2016). “Лексикография в Трции. Международные Лексикограические Симпозиумы в Трции”. Российская Тюркология. 2016/1, (14), (c.67-71).Okumak için tıklayınız
 • (2015). “Неологизмы и новые слова в Турецком языке XXI века”. Российская Тюркология. 2015/2, (13), (c.13-22). (Turgunbayer C. ile birlikte).Okumak için tıklayınız
 • (2016). “1926 Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 90. Yılı Dolayısıyla”. Türk Yurdu. XXXVI, (342), (s.77-81).
 • (2016). “XXI. Yüzyıl Türkçesinde Yeni Ögeler (Neolojizmler) ve Yeni Sözcükler”. Türkologiya. 2016, (1), (s.21-31).
 • (2017). “Ağamusa Ahundov’un Hatırasına”. Türkologiya. 2017, (1), (s.83-85).
 • (2017). “A Short History of Lexicography Studies in Turkey and International Lexicography Symposiums”. Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi. II, (1), (1-4).
 • (2017). “Zeynep korkmaz-95”. Türkologiya. 2017, (3), (s.107-109).
 • (2017). “One of the Word-Formation Ways in Turkish: Updating”. Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi. II, (3), (s.13-19).
 • (2018). “Зйнеп Коркмаз К 95-летнему юбилею”. Российская Тюркология. 2018, (3-4), (c.112-116).Okumak için tıklayınız:
 • (2018). “On the Etymology, Historical Roots and Meanings of the Yurt ‘Homeland’”. Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi. III, (1), (1-10).
 • (2018). “Kurşuna Dizilen Şair Mikayıl Müşfik 110 Yaşında”. Türk Yurdu. CVII, (372), (s.81-86).
 • (2018). “Kelimelerin Kökenine Yolculuk: Yurt”. Türkologiya. 2018, (2), (s.36-46).Okumak için tıklayınız:
 • (2019). “On the Theoretical Grammar of Turkish”. Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi. IV, (2), (s.35-39).
 • (2019). “Veryansın, Veryansın Etmek Sözlerindeki Anlam Değişmeleri ve Türkçe Sözlük’teki Tanımları». Gazi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (25), (s.1-9).Okumak için tıklayınız:
 • (2020). “Sevortyan’ın Etimolojik Sözlüğü Nihayet Tamamlanıyor”. Türk Dili. CXXXVIII, (824), (4-13). Okumak için tıklayınız:
 • (2021). “Türk İşaret Dili Tarihinde Unutulmaz Bir İsim: Süleyman Gök”. Türk Dili. CXL, (835), (s.4-17). Okumak için tıklayınız:
 • (2021). “Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Nüshası ile Türkistan/Türkmen Sahra Yazmasının Bilgisayar Destekli Benzerlik Karşılaştırması”. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 9, (18), (273-288). (B. Tahir Tahiroğlu ile birlikte).Okumak için tıklayınız:
 • (2021). “Turkic Borrowings in the Turkish Language Reform: Past and Today”. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. (98), (s.165-180). (M. Samet Kumanlı ile birlikte).Okumak için tıklayınız:

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız:

Okumaya Devam Et!