Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
Ansiklopedi Maddelerim

(1994). “Ebülhayr Rumi”. TDV İslâm Ansiklopedisi. (X, s.360-362). İstanbul: Türkiye. Diyanet Vakfı. Ebülhayr Rumi ve eseri Saltukname konulu ansiklopedi maddesini okumak için tıklayınız:. (2002). “Cumhuriyet Döneminde Türkçe”, (Ed.) Güzel H. C., Çiçek K., Koca, S. Türkler. 18, (s.15-53). Ankara. (2002). “Turkish Language in the Republican Period”. (Ed.) Güzel, H. C., Oğuz C. C., Karatay O. T ...

Okumaya Devam Et!