Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
Bildirilerim

(1988). “Çukurova Ağızlarındaki Arkaik Kelimeler”. (Haz.) Dulkadir H. II. Mersin Millî Eğitim ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (s.17-22). Mersin: Mersin Halk Eğitim Merkezi. (1989). “Saltuk-nâme’deki Ad Verme Hadiseleri". III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi. Konya. (1992). “Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi" Türk-Sovyet Kolokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek. (1993). “+lA- Ekinin Çatı ...

Okumaya Devam Et!