Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
Danışmanlıklarım

>Çukurova ve Hacettepe Üniversitelerindeki kırk üç yıllık akademik hayatım boyunca 21 yüksek lisans, 13 doktora tezine danışmanlık yaptım. Emekli olduğum sırada üzerimde bulunan altısı yüksek lisans, biri doktora olmak üzere yedi öğrencim ile Hacettepe Üniversitesindeki tez çalışmalarımız devam etmektedir. Yüksek Lisans Danışmanlıklarım 1- Gül, R. (1993). Kilis Merkez ve Köyleri Ağızları. Çukur ...

Okumaya Devam Et!