Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler

(1987). “Vakıf Terimleri Sözlüğü”. Dünden Bugüne Vakıflar. (s.69-82). Adana: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü. (1992). “Adana Ağızları”. 1991 Adana İl Yıllığı. (s.93-97). Adana: Adana Valiliği. (1996). “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâmesi”. Zeynep Korkmaz Armağanı. (s.63-87). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. (1999). “Adana’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı”, Adana Kitabı. (s.78-103). Ada ...

Okumaya Devam Et!