Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
TÜRK ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Belgin Tezcan Aksu, Şükrü Halûk Akalın ve Recep Toparlı’nın birlikte hazırladığı Türk Atasözleri Sözlüğü Türk Dil Kurumu (TDK) yayımı olarak okurlarıyla buluştu. Şükrü Halûk Akalın tarafından kaleme alınan Sunuş bölümünde atasözlerinin yapısı ve özellikleri, atasözü araştırmaları ve atasözü bilimi (paremiology), atasözü sözlükçülüğü (paremiography) konularına değinildikten sonra Türk atasözleri ...

Okumaya Devam Et!
Sözlüklerim Hakkında

Akademik hayatım boyunca hazırladığım ilk sözlük, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Dünden Bugüne Vakıflar adlı kitap için hazırladığım "Vakıf Terimleri Sözlüğü"dür (Adana: 1987). Bu sözlük, aslında merhum Ali Himmet Berki'nin Vakfa dair yazılan eserlerle Vakfiye ve benzeri vesikalarda geçen Istılah ve Tabirler (Ankara, 1966) adlı kitabında yer alan, günümüzde de geçerli teriml ...

Okumaya Devam Et!
Kitaplarım

İlk kitabım Saltuk-nâme'nin birinci cildinin 1987 yılında yayımlanmasından bugüne kadar yazdığım veya ortak kitap, sözlük olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte yazdığımız, hazırladığımız toplam kitap sayısı 26'dır. Bu sayıya çok ciltli olan kitaplarımın cilt sayıları, sonraki yıllarda yapılan yeni baskıları veya başka dillere çevirileri dâhil değildir. Saltukname1 |Saltukname2 |Saltukname3 ...

Okumaya Devam Et!
Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü

Merhum Prof. Dr. Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün birinci baskısının Giriş’inde köken bilgisi sözlüklerinin geçmişinin düşündürücü olay ve gelişmelerle dolu olduğunu yazarak Macar, Hırvat, Sırp, Fin sözlüklerinin akıbetleri hakkında bilgiler vermişti. Eren’in köken bilgisi sözlüğünün de benzer olay ve gelişmeleri yaşamasının ardından ilk baskısının yayımlanışından yirmi yıl sonra, ...

Okumaya Devam Et!

(1987). “Vakıf Terimleri Sözlüğü”. Dünden Bugüne Vakıflar. (s.69-82). Adana: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü. (1992). “Adana Ağızları”. 1991 Adana İl Yıllığı. (s.93-97). Adana: Adana Valiliği. (1996). “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâmesi”. Zeynep Korkmaz Armağanı. (s.63-87). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. (1999). “Adana’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı”, Adana Kitabı. (s.78-103). Ada ...

Okumaya Devam Et!