Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
Saltuk-nâme Derlemi

Nereden nereye derler ya, işte bu tam da bir teknoloji nereden nereye öyküsü... Doktora çalışmama başladığımda en gelişmiş yazı aracı daktilo idi. Tez konunuz yazma eserse ya her gün kütüphaneye gidip orada çalışabilirdiniz ya mikrofilmini çektirtip ancak birkaç kütüphanede bulunan özel cihazında okuyabilir ya da fotoğraf kartına bastırıp istediğiniz yerde çeviri yazısını yapabilirdiniz. Fotok ...

Okumaya Devam Et!
TÜRK ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Belgin Tezcan Aksu, Şükrü Halûk Akalın ve Recep Toparlı’nın birlikte hazırladığı Türk Atasözleri Sözlüğü Türk Dil Kurumu (TDK) yayımı olarak okurlarıyla buluştu. Şükrü Halûk Akalın tarafından kaleme alınan Sunuş bölümünde atasözlerinin yapısı ve özellikleri, atasözü araştırmaları ve atasözü bilimi (paremiology), atasözü sözlükçülüğü (paremiography) konularına değinildikten sonra Türk atasözleri ...

Okumaya Devam Et!
Derleme Sözlüğü Veri Tabanı

Türk Dil Kurumunun 1932 - 1960 yılları arasında yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzından derleyerek hazırladığı Derleme Sözlüğü'nün sorgulanabilir veri tabanı hâline getirilmesinin ilk aşaması Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir Tahiroğlu'nun Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın danışmanlığında doktora tezi olarak gerçekleştirilmişti. Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi Çalışmalarında Derleme Sözlüğü Veri Tabanı ...

Okumaya Devam Et!
Sözlüklerim Hakkında

Akademik hayatım boyunca hazırladığım ilk sözlük, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Dünden Bugüne Vakıflar adlı kitap için hazırladığım "Vakıf Terimleri Sözlüğü"dür (Adana: 1987). Bu sözlük, aslında merhum Ali Himmet Berki'nin Vakfa dair yazılan eserlerle Vakfiye ve benzeri vesikalarda geçen Istılah ve Tabirler (Ankara, 1966) adlı kitabında yer alan, günümüzde de geçerli teriml ...

Okumaya Devam Et!
Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü

Merhum Prof. Dr. Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün birinci baskısının Giriş’inde köken bilgisi sözlüklerinin geçmişinin düşündürücü olay ve gelişmelerle dolu olduğunu yazarak Macar, Hırvat, Sırp, Fin sözlüklerinin akıbetleri hakkında bilgiler vermişti. Eren’in köken bilgisi sözlüğünün de benzer olay ve gelişmeleri yaşamasının ardından ilk baskısının yayımlanışından yirmi yıl sonra, ...

Okumaya Devam Et!