Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
Akrabalık Adlarımız

Türkçemizde en uzak akrabamızı adlandıracak kadar ayrıntılı bir akrabalık adları zenginliği olduğunu biliyor musunuz? Başka dillerde amca ile dayıyı, hala ile teyzeyi ayırt edecek ayrı ayrı akrabalık adları yokken dilimizde bırakınız birinci, ikinci derece akrabalıkları, en uzak akrabalık ilişkilerimizi belirtecek kadar geniş bir söz varlığımız bulunuyor. Yalnızca kan bağı ile var olan akra ...

Okumaya Devam Et!
Atasözlerimiz

Konuşmalarınızda, yazılarınızda Türkçenin zengin söz varlığındaki atasözlerini kullanıyor musunuz? Konuya uygun, yerli yerinde kullanacağınız bir atasözünün düşüncenizin benimsenmesine katkıda bulunabileceğini, anlatımınıza açıklık kazandıracağını, konuşmanızı renklendireceğini biliyor musunuz? Söz gelimi, bir işi kolay bir yoldan yapmak varken zor yolları önerenlere Deveye “inişi mi seversin ...

Okumaya Devam Et!
Türkçenin Tarihi

Kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan; konuşma dili olarak en az 5500 yıllık, edebî dil olarak en az 1300 yıllık tarihi bulunan bir dildir Türkçe… Yazıyı bulan Sümerlerin diline kelimeler vermiş, Sümerce ile yaşıt bir dildir Türkçe… Kaya resimleriyle başlayan, damgalara dönüşen ve nihayet harflere evrilen millî alfabesiyle ilk örneklerini Türkçe, yaklaşık 1400 yıl önce vermiştir. Yazıtla ...

Okumaya Devam Et!
Deyim Zenginliğimiz

Türkçede hemen her durum için kullanabileceğiniz, anlatımınızı güçlendirecek, renklendirecek ve etkili kılacak binlerce deyim olduğunu biliyor musunuz? Çok sevinen bir kişinin bu sevincini kelimelerle uzun uzadıya anlatabiliriz. Ama etekleri zil çalıyor, ağzı kulaklarına varıyor, ayakları yere değmiyor, bayram havası esmek, çalmadan oynamak, düğün bayram etmek, havalara uçuyor, gözleri parlamak ...

Okumaya Devam Et!
Dostluk Dili Türkçe

Yıkanmış, tıraş olmuş kişiye saatler olsun mu dersiniz sıhhatler olsun mu? Hemen belirtelim, bu iyi dilek sözünün doğrusu sıhhatler olsun biçimindedir. Peki bunun gibi neredeyse hayatın her anında yaşanan olaylar için Türkçemizde ayrı ayrı ifadeler, hazır söz kalıpları olduğunu biliyor musunuz? Acaba bunların hangilerini kullanıyorsunuz? İlişki Sözleri Dil biliminde ilişki sözleri diye adland ...

Okumaya Devam Et!