Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Kişisel Ağ Sayfası

Son Gönderiler
TÜRK ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Belgin Tezcan Aksu, Şükrü Halûk Akalın ve Recep Toparlı’nın birlikte hazırladığı Türk Atasözleri Sözlüğü Türk Dil Kurumu (TDK) yayımı olarak okurlarıyla buluştu. Şükrü Halûk Akalın tarafından kaleme alınan Sunuş bölümünde atasözlerinin yapısı ve özellikleri, atasözü araştırmaları ve atasözü bilimi (paremiology), atasözü sözlükçülüğü (paremiography) konularına değinildikten sonra Türk atasözleri ...

Okumaya Devam Et!
Sözlüklerim Hakkında

Akademik hayatım boyunca hazırladığım ilk sözlük, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Dünden Bugüne Vakıflar adlı kitap için hazırladığım "Vakıf Terimleri Sözlüğü"dür (Adana: 1987). Bu sözlük, aslında merhum Ali Himmet Berki'nin Vakfa dair yazılan eserlerle Vakfiye ve benzeri vesikalarda geçen Istılah ve Tabirler (Ankara, 1966) adlı kitabında yer alan, günümüzde de geçerli teriml ...

Okumaya Devam Et!
Kitaplarım

İlk kitabım Saltuk-nâme'nin birinci cildinin 1987 yılında yayımlanmasından bugüne kadar yazdığım veya ortak kitap, sözlük olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte yazdığımız, hazırladığımız toplam kitap sayısı 26'dır. Bu sayıya çok ciltli olan kitaplarımın cilt sayıları, sonraki yıllarda yapılan yeni baskıları veya başka dillere çevirileri dâhil değildir. Saltukname1 |Saltukname2 |Saltukname3 ...

Okumaya Devam Et!
Bildirilerim

(1988). “Çukurova Ağızlarındaki Arkaik Kelimeler”. (Haz.) Dulkadir H. II. Mersin Millî Eğitim ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (s.17-22). Mersin: Mersin Halk Eğitim Merkezi. (1989). “Saltuk-nâme’deki Ad Verme Hadiseleri". III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi. Konya. (1992). “Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi" Türk-Sovyet Kolokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek. (1993). “+lA- Ekinin Çatı ...

Okumaya Devam Et!
Makalelerim

Sanal ortamda bulunan makalelerim koyu yazılmıştır. Bağlantıyı tıklayarak yazımı okuyabilirsiniz. (1988). “Ramazanoğlu Kütüphanesi’ndeki Yazma Eserler”. Türk Kültürü, (299), (s.58-61). (1989). “Saltuk-nâme’nin Dördüncü Yazma Nüshası Üzerine”. Millî Kültür, (67), (s.42-45). (1989). “Saltuk-nâme’nin Yeni Bulunan Nüshaları ve Bazı Düşünceler”. Türk Kültürü Araştırmaları, XXIV, (2), (s.229-231). ...

Okumaya Devam Et!